1.
Пшеница
2.
Канарено семе
3.
Сорго червено
4.
Рапица
5.
Фий
6.
Просо
7.
Ориз
8.
Боб мунго
9.
Сафлор
10.
Лен
СЪСТАВ:
  SHOW PIGEONS FOOD е многокомпонентна  балансирана храна от специално подбрани сортове първокачествени семена,  които доставят необходимите хранителни вещества за  оптимално хранене и постигане на максимална ефективност.
АТМУС - ХРАНА ЗА КЪСОКЛЮНИ ГЪЛЪБИ БЕЗ ГРАХ (СЕРИЯ ГУГУТКИ)
OUR  FIELDS
OUR BRAND
OUR SEED